Project Zenderkerk

Project Zenderkerk

Vorige week vierden wij de start van een nieuw seizoen en zoals je/u allemaal wel weten is eind augustus ook gestart met de renovatie van de Zenderkerk. Eindelijk mogen we wel zeggen! De plannen van de renovatie zien er veelbelovend uit en gaan ons helpen om “Samen Jezus volgen” nog meer handen en voeten te geven. De Zenderkerk wordt klaargemaakt om het Visnet te vervangen en gemeentebreed ingezet te kunnen worden voor bijvoorbeeld het jeugdwerk, kerkelijke vergaderingen, koren en meer…. Het gaat dus ons allemaal aan, zeker nu het ernaar aanziet dat het Visnet vanaf 2022 niet meer van ons is.

De renovatie van de Zenderkerk wordt grotendeels uit de spaarpot van de kerk betaald. Alleen de bodem is van die spaarpot eerder in zicht dan al onze plannen zijn gerealiseerd. Wij komen geld tekort voor inrichting, voor een super gaaf jeugdhonk, een mooi en groen kerkplein en een bruikbare achtertuin. En daarvoor starten wij een fondsenwervingscampagne. Totaal willen wij in de periode september t/m eind november € 250.000 euro ophalen!  

Wij doen een beroep doen op alle leden van de Hervormde gemeente Huizen om geld te geven en verenigingen, jeugdclubs en uzelf vragen wij activiteiten te organiseren om geld in te zamelen. Wij vragen u vanaf vandaag na te denken over hoeveel geld u kunt missen en wij vragen u hierin gul te zijn. Richtlijn: wij mikken op 1.000 ‘giften’ van elk groot € 250. Kunt/wilt u meer geven? Dan kunt u meerdere ‘giften’ voor uw rekening nemen (bijvoorbeeld voor elk gezinslid). Zit u even krapper bij kas? Alle giften zijn hartelijk welkom en dragen bij aan het doel!

Wij geloven erin dat eind november die € 250.000 binnen is, zodat wij de Zenderkerk tot een multi-functioneel en gemeentebreed gebouw kunnen maken. En wij bidden of dit alles tot Zegen mag zijn van de Hervormde gemeente Huizen, de wijkgemeente Zenderkerk, voor uw (klein)kinderen en natuurlijk uzelf. Laten wij saamhorig en in afhankelijkheid van onze God actief aan de slag gaan en toewerken naar een mooi resultaat!

Wil(t) je/u geld geven, gebruik het volgende rekeningnummer:
NL 07 RABO 0329902652
T.a.v. :Kerkrentmeesters Hervormde gemeente Huizen
O.v.v: Renovatie Zenderkerk

Totaal wordt uit de spaarpot van de Kerkrentmeesters € 1,4 miljoen besteed aan:
•    Gevelwerk
•    Dakbedekking
•    Vloeren
•    Schilderwerk
•    Vernieuwen podium
•    Buitenkozijnen vervangen
•    CV-ketels vernieuwen
•    Mechanische ventilatie
•    Vernieuwing en uitbreiding keuken (koken mogelijk)
•    Inrichting keuken en meubilair
•    Vernieuwen toiletten

De € 250.000 fondsenwerving is nodig voor:
•    Nieuwe stoelen en tafels                
•    Vernieuwing liturgisch centrum            
•    Stoffering en zonwering                
•    Geluidsinstallatie – optimaal                
•    Audio/beamers                     
•    Bergruimte                         
•    Bergruimte voor Kids Kledingbank            
•    Vernieuwen jeugdhonk (stofferen en inrichting)    
•    Kerkplein vergroenen en tuin opknappen        
•    Overige (kleinere) zaken                        
•    Stelpost voor tegenvallers en onvoorziene zaken