Meentkerk

Visie, missie en motivatie

Visie, missie en motivatie

Visie - Wie we zijn…

 • Wij zijn een groep mensen, van verschillende leeftijden en achtergronden, die geloven in God.
 • Samen vormen we een kerkelijke gemeente die staat voor aandacht en verantwoordelijkheid voor elkaar.
 • Vanuit concentratie op de Bijbel doordenken wij het leven.
 • We bieden ruimte én geven grenzen aan.
 • De liefde van God en de vreugde van Zijn boodschap vormen onze basis.
 • Die willen we graag doorgeven aan alle mensen om ons heen.

Missie - Wat onze opdracht is…

 • We zorgen voor de gemeente, voor het ervaren van verbondenheid.
 • Met God en met elkaar, zodat een mens echt wordt gezien.
 • Daarom zijn wij als gemeente ook betrokken op alle mensen om ons heen.
 • Om dit alles goed te kunnen doen maken we gericht keuzes in onze activiteiten.
 • Dit doen we vanuit de liefde van God voor ons.

Motivatie - Wat wij geloven…

 • Wij geloven dat God de wereld heeft gemaakt en dat Hij bij de wereld en het leven van ieder mens betrokken is.
 • Wij geloven dat God zoveel van ons mensen houdt, dat Hij Zelf in de persoon Jezus naar de aarde is gekomen om het Koninkrijk van God te verkondigen en ons te redden door Zijn leven voor ons te geven en uit de dood op te staan. Door mens te worden en door de machten van het kwaad te overwinnen, haalde Hij alles weg wat tussen God en ons in stond om met God te kunnen leven. In Jezus zien wij wie God ten diepste is.
 • Wie in Jezus gelooft, heeft hét leven. Als Gods liefde je leven kleur geeft dan vind je de echte zin van je leven, je vindt houvast en geborgenheid. Dit leven houdt niet op bij de dood.
 • Als je gelooft, is de Geest van God in je leven gekomen. Die Geest geeft sturing aan je leven. Hij helpt je om vanuit de Bijbel de weg te vinden die God van je vraagt.
 • Geloven wil niet zeggen dat je geen vragen meer hebt. Je verdiepen in God, luisteren naar Hem, maakt juist vragen los. Het geeft je wel de kans je vragen bij God te brengen en met elkaar te delen.
 • Dat geloven wij en dat is wat ons, als leden van de kerk, bindt.


Meer over het beleid van de kerkenraad van wijkgemeente Meentkerk is te vinden op de Opens internal link in current windowspeciale beleidspagina.