Meentkerk

Vervoersdienst

In de wijkgemeente functioneert een vervoersdienst voor gemeenteleden die moeilijk ter been zijn, of die om andere redenen vervoershulp nodig hebben om de kerkdiensten te kunnen bezoeken.
De vervoersdienst wordt gecoördineerd door:

Bernard Kooij
Slangekruid 19
Tel.: 53 18 951