Meentkerk

Oppas en kindernevendienst

Kinderoppas
Tijdens de morgendiensten is er kinderoppas voor kinderen van 0 t/m 3 jaar.

Kindernevendienst jongste groep
Voor de kinderen van groep 1 t/m 3 van de basisschool wordt elke week kindernevendienst gehouden. De kinderen vertrekken na het ‘kindermoment’ en vóór de Schriftlezing vanuit de kerkzaal naar de consistorie (dit is beneden achter in de gang). Tijdens de collecte komen zij weer terug in de kerkzaal. Tijdens de kindernevendienst wordt er gewerkt met de lesmethode ‘Op stap’ van de HGJB. Natuurlijk wordt er ook gezongen en wordt er een werkje gemaakt. Ook wordt er een collecte gehouden. Het doel van de collecte wordt ieder seizoen opnieuw vastgesteld.

Kindernevendienst oudste groep
Voor de kinderen van groep 4 t/m 6 van de basisschool wordt in de regel om de 14 dagen kindernevendienst gehouden. De kinderen vertrekken na het ‘kindermoment’ en vóór de Schriftlezing vanuit de kerkzaal naar het jeugdhonk (dit is boven). Tijdens de collecte komen zij weer terug in de kerkzaal. Tijdens de kindernevendienst wordt er uit de JeugdBijbel gelezen. Ook wordt er gezongen en wordt er een collecte gehouden. Ook hierbij geldt dat het doel van de collecte ieder seizoen opnieuw wordt vastgesteld.

Contactpersonen
Contactpersoon van de kinderoppascommissie is Ivanka Flowerree, Zwin 10, tel. 5259676.

Contactpersoon van de kindernevendienstcommissie is Janneke Kruijmer, Friesewal 81, tel. 8881925.

De commissie van de kinderoppas en de commissie van de kindernevendienst worden beiden vanuit de kerkenraad gecoördineerd door de jeugdouderlingen:
C.A.L. Driesse, Krijnenlaan 3, 1261ZB Blaricum, tel. 06-14989891
M.W. Poldervaart, Hoornsehop 1, tel. 5234219