Meentkerk

Inhoud van de diensten

Erediensten
Iedere zondag en op kerkelijke feestdagen komen we als gemeente rondom het Woord bij elkaar in de Meentkerk. We bidden met en voor elkaar en voor de nood in de wereld. We zingen psalmen (oud- en nieuw berijmd), gezangen (uit het Liedboek voor de Kerken) en ‘vrije’ liederen (uit diverse bundels) onder begeleiding van het orgel of één van de drie muziekgroepen van de Meentkerk en we luisteren naar de preek van de voorganger.
De morgendienst begint om 09.30 uur; de middagdienst om 17.00 uur. De morgendienst is een gezinsdienst. Er is dan voor de allerkleinsten kinderoppas en afwisselend voor één of twee leeftijdsgroepen  Opens internal link in current windowkindernevendienst. De middagdienst is een gezamenlijke verdiepende dienst van de Nieuwe Kerk, Zenderkerk en Meentkerk.

Voorbede
Een belangrijk element van de eredienst is de dankzegging- en voorbede. We vinden het belangrijk om als gemeente om elkaar heen te staan en zorgen, verdriet en blijdschap met elkaar te delen en voor te leggen aan de Here God.
Indien u voorbede wilt aanvragen dan verzoeken wij u contact op te nemen met de wijkpredikant of met de scriba van de kerkenraad. De contactgegevens vindt u in het hoofdmenu onder het kopje ‘Contact opnemen’. 

Heilige Doop  
Eenmaal in de twee a drie maanden wordt, tijdens de eredienst, de Heilige Doop bediend.
Voordat de doop bediend wordt, vindt er tussen de wijkpredikant, twee ouderlingen van de kerkenraad en de doopouders een doopgesprek (doopzitting) plaats. De doopzittingen worden doorgaans op de vrijdagavond, twee weken voor de doopdienst, in de consistorie van de Meentkerk gehouden. In de maand volgend op de bediening van de Heilige Doop wordt door de sectieouderling en de bezoekbroeder een doopbezoek afgelegd. Indien u wilt weten wanneer de eerstvolgende doopbediening plaatsvindt, dan verwijzen wij u naar de Opens internal link in current windowjaarkalender.

Heilig Avondmaal
Als belijdende gemeente vieren we vijf keer per jaar het Heilig Avondmaal. Samen staan we dan stil bij het lijden en sterven van Jezus Christus. Dit doen wij door het eten van een stukje brood en het drinken van een slokje wijn. Het brood verwijst naar het gebroken lichaam van Jezus; de wijn naar Zijn bloed.
Er zijn vijf avondmaalszondagen per jaar. De viering van het Heilig Avondmaal vindt in de ochtenddienst plaats. 's Middags is er nog een viering voor die gemeenteleden die de ochtenddienst niet bij kunnen wonen. Ook vindt dan de dienst van nabetrachting en dankzegging plaats. Op de  Opens internal link in current windowjaarkalender. vindt u de Avondmaalsdiensten terug.
Tijdens de diensten wordt gebruik gemaakt van een verkort  Initiates file downloadformulier in hedendaagse taal.
 
Censura Morum
Eén week voor de viering van het Heilig Avondmaal wordt de dienst van voorbereiding op het Heilig Avondmaal gehouden. Een paar dagen voorafgaand aan deze voorbereidingsdienst is er gelegenheid voor censura morum. In het kerkblad vindt u het moment waarop de scriba hiervoor telefonisch beschikbaar is, en om een afspraak te maken voor een gesprek met uw sectieouderling. Op de zaterdagavond, voorafgaand aan de Avondmaalszondag, is er van 19.00 tot 19.45 uur een bezinningsmoment in één van de kerken van de Hervormde Gemeente. In het kerkblad staat welke.

Kindernevendienst
Tijdens de morgendiensten wordt er met grote regelmaat kindernevendienst gehouden voor de kinderen uit de groepen 1 t/m 6 van de basisschool.
Voor uitgebreide informatie met betrekking tot de kindernevendienst verwijzen wij u naar het hoofdmenu, item: Opens internal link in current window‘Oppas en kindernevendienst’.

Project Kerk & School
Het project Kerk & School is een samenwerkingsverband tussen de christelijke basisscholen ‘De Ark’ en ‘De Parel’ en de Meentkerk. In de ochtenddienst wordt de projectweek afgesloten met een themadienst, dat helemaal aansluit bij het thema van de projectweek. Werkjes en tekeningen van de kinderen hangen in de kerkzaal en na afloop drinken we koffie/thee/fris in de gemeentezaal. Informatie over de geplande diensten vindt u terug in de Opens internal link in current windowjaarkalender.

OpenHuiz diensten
Een OpenHuizdienst is een laagdrempelige dienst, speciaal voor mensen die vervreemd zijn van het geloof of er helemaal niet bekend mee zijn. Per seizoen zijn er meestal twee Open Huiz diensten. Kent u iemand met vragen over God en het christelijk geloof? Neem hem of haar dan gerust eens mee. Of misschien bent u zelf geïnteresseerd in het bijwonen van een OpenHuizdienst? Van harte welkom! Na afloop van de dienst staan de leden van de evangelisatiecommissie en de evangelisatieouderling van onze wijk voor u en de andere bezoekers klaar. Informatie over de geplande data vindt u terug in de  Initiates file downloadjaarkalender. Heeft u vragen over de OpenHuizdiensten? Neem dan contact op met:

Klaas Molenaar (evangelisatieouderling)
Tel.: 035 52 43 118
E-mail: k.molenaar@planet.nl