Meentkerk

Missionair in de wijk

De missionaire commissie in wijkgemeente Meentkerk houdt zich bezig met het missionair bewustzijn van de wijkgemeente, de opdracht die God geeft aan Zijn kerk. De opdracht waar iedereen met eigen gaven en talenten aan kan bijdragen. Beleid, toerusting en diverse activiteiten gebruiken we om missionaire kansen in de eigen omgeving te zien en te benutten.
Voor meer informatie of gewoon eens een gesprek over missionair zijn kunt u terecht bij evangelisatieouderling Klaas Molenaar,  tel. 5243118. email: k.molenaar@planet.nl