Meentkerk

Kringwerk

Bijbelkring

Bijbelkringen

Deelname aan een Bijbelkring helpt om het geloofsleven te verdiepen. In de wijkgemeente Meentkerk is er een diversiteit aan Bijbelkringen aanwezig. De Bijbelkringen staan voor: gemeenschappelijke betrokkenheid op het Woord van God, onderlinge gemeenschap met elkaar, aandacht voor persoonlijk geloofsleven en het gebed. Zo mogen en kunnen we elkaar ondersteunen in de worsteling en groei van ons geloof  en werken we in klein verband, naast de wekelijkse erediensten, aan gemeenteopbouw. Het is leerzaam en een goede invulling van uw ochtend, middag of avond. Er zijn meerdere Bijbelkringen actief. We hopen dat er voor een ieder die wil een plaats te vinden is. Als daar vragen over zijn, neem dan gerust contact op met een Bijbelkringleider. Zij kunnen u en jou informeren over de samenstelling van de kring en de onderwerpen die worden besproken. Voor algemene informatie of als u geen passende Bijbelkring kunt vinden, kunt u terecht bij de ouderling-gemeenteopbouw Harm Rebel, tel. nr. 5241904 of mailadres harmrebel@solcon.nl .

Hieronder vind(t) u/jij verdere informatie over de bestaande Bijbelkringen.

Kringleiding/

kringnaam

Contact

Leeftijd

Wanneer

Focus

Tom van der Poel

Lijzij 115, 6563901

tomvdpoelonleesbaargmailonleesbaarcom

40-50jr.

2e zondag v/d maand

ja

Willemjan van de Wetering

Ontmoeting

Ergooiersdreef 20, Blaricum, 5269604 wj.vandeweteringonleesbaarsolcononleesbaarnl

45-55 jr.

maandag, 1 x per 2 weken.

ja

Joost en Gea Kos

 

Time out

Pascalsingel 2, 5259325

joostengeakosonleesbaargmailonleesbaarcom

25+ jr.

Zondag, 1 x per maand

ja

Eef van der Poel

Fauna 29, 5255386 Eefonleesbaarsolcononleesbaarnl

50-70 jr.

2e zondag v/d maand

ja

Eef van der Poel

Vrouwenkring

Fauna 29, 5255386 Eefonleesbaarsolcononleesbaarnl

65-75 jr.

woensdag,1 x per 4 weken.

ja

PeterJan van de Put

Weegbree 48, 5264386

Peterjanonleesbaart-matixonleesbaarnl

45- 55 jr.

1e maandag v/d maand

ja

Lance en Ivanka

Floweree

Zwin 10, 5259676 ikuusonleesbaarplanetonleesbaarnl

35-50 jr.

3e zondag v/d maand

ja

 

Ton Tanghe

Dirk Westland

 

De S. Lohmanlaan 46, 5261762

tangheonleesbaarsolcononleesbaarnl

Weegbree 39, 5266570

30-60 jr.

3e dinsdag v/d maand

ja

Jacob en Henny Westland

Albert Schweitzer-kring

A. Schweitzerlaan 31, 5262082 hwestlandonleesbaarhotmailonleesbaarnl

35-50 jr.

2e zondag v/d maand

ja

Henny Westland

Deliana Heutink

De Paraplu

A. Schweitzerlaan 31, 5262082  hwestlandonleesbaarhotmailonleesbaarnl

Rembrandtlaan 7, 5263477

55-70 jr.

2e woensdag v/d maand

nee

Marjo Veerman

Lia Korving

Kom en zie

Erfgooiersdreef 10,

06-38404149

marjo.veermanonleesbaarziggoonleesbaarnl

Ree 42, 5266209

Vanaf 60 jr.

dinsdag, 1 x per maand

ja

Albert Scheer

Lambert Brands

Westkade 439, 5265782 johannicolaasonleesbaarhotmailonleesbaarcom

l-brandsonleesbaarversatelonleesbaarnl

65-80 jr.

2e dinsdag v/d maand

nee

Gerna Driesse-Tanghe

Krijnenlaan 3, Blaricum  06-10301612

gernaenchrisonleesbaargmailonleesbaarcom

20-30 jr.

2e zondag v/d maand

ja

Ina Bout

Focuskring 2

5254812

inaboutonleesbaarziggoonleesbaarnl

 

Zondag-avond

ja

Ina van Kampen

Focuskring 1

5252751

leovankampenonleesbaarkpnmailonleesbaarnl

 

Maandag-avond

ja

Harmen Tanghe

16+ Bijbelkring

harmentangheonleesbaargmailonleesbaarcom

16 – 26 jaar

Zondag-avond

ja

Henk Rebel

Bovenwijkse kring

henkonleesbaarfamilierebelonleesbaarnl

20 – 35 jaar

?

ja

Martin & Barendien Veerman

Bovenwijkse kring

mveermanonleesbaarsolcononleesbaarnl

45 – 65 jaar

?

nee