Meentkerk

Catechisatie

Catechisatie

Een uurtje in de week er tussenuit en samen met leeftijdsgenoten zoeken naar wat het geloof in God voor jou persoonlijk kan betekenen. Dat is catechisatie! Samen groeien in je geloof en tot een persoonlijke keuze voor Jezus Christus komen.

Catechisatie tieners
In de Meentkerk krijgen de kinderen vanaf groep 7 van de basisschool t/m 15 jaar huiscatechese. In groepjes van 6 à 8 jongeren wordt door een aantal leden van het catecheseteam thuiscatechisatie gegeven. Jongeren ouder dan 15 jaar krijgen catechisatie in de Meentkerk. 
Wil je zelf catechisatie volgen of ben je benieuwd wat het precies inhoudt? Neem gerust contact op met de jeugdouderling Mattijs Poldervaart, tel. 06-46156956.

Belijdeniscatechisatie
Er is ook belijdeniscatechisatie, speciaal voor diegenen die overwegen belijdenis af te leggen in de kerk.  Overigens betekent het volgen van belijdeniscatechisatie niet automatisch dat ook belijdenis van het geloof wordt afgelegd. Wel ervaren veel catechisanten dat het helpt te groeien in hun geloof en dat God helpt om tot een keuze te komen voor Hem. Wil je meer weten? Neem contact op met de jeugdouderling Mattijs Poldervaart, tel. 06-46156956.

 
Catechisatiegroepen 2015 - 2016

Initiates file downloadCatecheten en groepsindeling