Missionair werk

Onze zendingswerkers

Gemeenteleden die werkzaam zijn in zending of diakonaat

Marieke Ebbers
Marieke Ebbers is eind augustus 2015 naar Zuid-Afrika uitgezonden. Via Operatie Mobilisatie werkt zij in het AidsHope Centre van Pretoria en houdt zich bezig in het onderwijsgebied. Naast werken met kinderen zullen ook jongeren en volwassenen betrokken zijn in haar werkgebied.
Meer informatie is te vinden op de website ebbersinzuidafrika.nl.


Vanaf 1 januari 2018 is het predikantenechtpaar Wim en Anke Poldervaart verbonden aan de drie Reformatorische Kerken van Nicaragua (Managua, Masaya en Tipitapa). Na het overlijden van ds. Minderhoud, die aan deze drie gemeentes verbonden was, hebben de gemeentes aan de GZB om theologische ondersteuning gevraagd. Ds. Wim Poldervaart gaat nu met zijn vrouw driemaal per jaar voor ongeveer vijf weken naar Nicaragua. Gedurende deze periodes zal hij vooral de theolo-gische toerusting verzorgen om te gemeentes verder te helpen in haar proces naar zelfstandigheid. Anke zal hem hierbij ondersteunen.
Wim en Anke hebben ruime missionaire ervaring. Ze hebben als evangelistenechtpaar in Utrecht en Huizen gewerkt, onderbroken door een periode van zes jaar als zendingswerkers in Peru. Sinds 2003 werkt Wim op het kantoor van de GZB, eerst als regiocoördinator voor Azië en sinds 2016 voor Latijns-Amerika. Vanaf 1 januari 2018 is hij zendingswerker in Nicaragua en zal hij de opleiding van nieuwe werkers gaan ondersteunen. De gezondheid van Wim geeft hem de ruimte om zich tot een maximum van 60% per dag in te zetten.
Wim en Anke gaan met John en Marjan Lindhout samenwerken. John en Marjan zijn vooral ver-bonden aan het diaconale - en projectenwerk van de kerken, zie voor meer informatie Opens external link in new windowwww.gzb.nl/familielindhout.
Via het kerkblad van Hervormd Huizen en de website van de GZB kunt u op de hoogte blijven van deze missie.
Wilt u het werk steunen met uw gebed? Heel graag! Want zonder Gods zegen kunnen we geen vrucht dragen. “Wilt u een gift geven voor het werk in Nicaragua, dan kan dat op IBAN: NL91 INGB 0690 7624 45 van de GZB o.v.v. “fam. Poldervaart, Nica” of via de diaconie van onze Hervormde gemeente o.v.v. “fam. Poldervaart, Nica”. Die nummers zijn Rabobank: IBAN NL71 RABO 0329907417

Ds. Geert en Florien Lustig - Frankrijk
De Hervormde Gemeente Huizen wordt GZB deelgenotengemeente voor de uitzending van ds. Lustig naar Frankrijk. Hoewel we zelf niet de zendende gemeente zijn, kunnen we ons wel voor langere tijd gaan verbinden aan de uitzending.
Op verzoek van de synode van de UNEPREF zal Geert als gemeentepredikant en missionair toeruster binnen de kerk werkzaam zijn. De eerste tijd zal hij gaan samenwerken met een Franse predikant om de Franse kerk en context beter te leren kennen. Daarnaast zal hij de pilot van de door de IZB ontwikkelde Focustrajecten gaan begeleiden in een aantal gemeenten. Inzet is ook om te komen tot een wederkerig leerproces samen met gemeenten in Nederland.
Wilt u nu al bijdragen aan deze uitzending dan kunt u uw gift overmaken op de rekening van de Diaconie van de Hervormde Gemeente Huizen IBAN NL71RABO0329907417 ovv. uitzending ds Lustig