Thuiszorg

Thuiszorg

Als u graag thuis wilt blijven wonen, maar sommige zorgtaken u te zwaar vallen, bieden wij u compleet pakket thuiszorgproducten onder de naam Amaris Thuis, Christelijke thuiszorg. Deze diensten zijn te verkrijgen als zorg in natura, via een Persoonsgebonden Budget (AWBZ of WMO) of particulier.

Eigen bijdrage
Voor de ontvangen zorg en dienstverlening via AWBZ of WMO is een eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte van die bijdrage is afhankelijk van de hoogte van het inkomen en de hoeveelheid afgenomen zorg. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage en int deze.

Hoe komt u in aanmerking
Om in aanmerking te komen voor zorg en dienstverlening gesubsidieerd door de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ) is een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) noodzakelijk. Voor huishoudelijk hulp is een WMO besluit nodig. Deze is aan te vragen bij het Zorgloket van de gemeente waar u woonachtig bent.

Meer informatie? 
U kunt een brochure opvragen waarin u algemene informatie over Amaris Voor Anker en Amaris Thuis (Christelijke Thuiszorg) vindt, zoals algemene gegevens over hulp, zorg, begeleiding, wonen en de vele andere mogelijkheden die wij kunnen bieden. Specifieke informatie over de verschillende vormen van hulp, zorg, welzijn, begeleiding en wonen, kunt u vinden in onze folders over o.a.: Alphahulp, Huishoudelijke hulp, Persoonlijke verzorging en verpleging, Ondersteunende- en activerende begeleiding, Mantelzorgondersteuning, Behandeling, Christelijk Maatschappelijk Werk, Persoonsalarmering, Dagverzorging, Zelf zorg inkopen, Woonzorgcentrum en Wonen met zorg.

Amaris Voor Anker
Oranje Nassauplein 100
1272 KV Huizen
035-5256044
voorankeronleesbaaramarisonleesbaarnl
www.amaris.nl

 

Amaris Thuis, Christelijke Thuiszorg
(onderdeel van Amaris Voor Anker)


"Professionele en persoonlijke zorg vanuit een christelijke grondslag."