Mantelzorg

Mantelzorg

Amaris Voor Anker
Christelijke organisatie voor wonen, (thuis)zorg, welzijn en mantelzorgondersteuning.

Wij bieden:

Emotionele steun en advies
Herkenning en erkenning, aandacht voor de zorg die u als mantelzorger biedt en de problemen die u daarin tegenkomt. Dit kan in de vorm van individuele gesprekken, gespreksgroepen of lotgenotencontact.

Informatie
Over de praktische ondersteuningsmogelijkheden, over ziekten en handicap, over voorzieningen en hulpmiddelen die uw zorg kunnen verlichten, over wettelijke en financiële regelingen die u kunnen ondersteunen.

Praktische steun
We bemiddelen naar alle praktische activiteiten en diensten die uw zorg als mantelzorger kunnen verlichten (bijv. maaltijdvoorziening, vervoer, dagopvang, boodschappen, tijdelijke oppas en andere vormen van respijtzorg). We kunnen u ondersteunen bij het aanvragen van voorzieningen en/of bij het invullen van formulieren etc.

Belangenbehartiging
Amaris Voor Anker wil de waardering en erkenning voor de positie van mantelzorgers bevorderen, door het volgen en melden van de ontwikkelingen die van belang zijn voor mantelzorgers en door aandacht te vragen in de politiek, bij vrijwilligers en werkers in de gezondheidszorg voor mantelzorgproblematiek

Contactgegevens
Oranje Nassauplein 100
1272 KV HUIZEN
Telefoon: 035-5256044
voorankeronleesbaaramarisonleesbaarnl
www.amaris.nl 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de relatiebeheerders van Amaris Voor Anker: Wilma van Duijn of  Jiska Gooijer, via telefoon 035-5256044 of e-mail relatiebeheervoorankeronleesbaaramarisonleesbaarnl.