Maatschappelijk werk

Maatschappelijk werk

Woon je in Huizen of in de omgeving van Huizen en wil je je aanmelden voor christelijke hulpverlening of informatie opvragen? Bel dan naar het algemeen advies- en informatienummer 0318 - 54 78 70.

DMW Huizen

Stichting Schuilplaats is in 2020 een hulpverleningslocatie gestart in Huizen. Nadat het Christelijk Maatschappelijk Werk van Amaris (CMW) eind 2019 gestopt is, wil Stichting Schuilplaats graag voorzien in behoefte aan psychosociale hulpverlening en ondersteuning. Stichting Schuilplaats biedt psychosociale hulpverlening vanuit een christelijke levensbeschouwing.

Psychosociale Hulpverlening

Stichting Schuilplaats biedt ondersteuning bij psychosociale problemen zoals: (rouw)verwerking, identiteitsvragen, onzekerheid, depressie, angstklachten, burn-out, relatieproblemen en opvoedingsvragen. Heb je een vraag op een ander gebied? Neem dan contact op dan kijken we samen of we je verder kunnen helpen.

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie en/of hulpvragen is er elke werkdag van 8.30 tot 10.00 uur telefonisch spreekuur. Je hebt dan rechtstreeks contact met een hulpverlener, die aangeeft hoe het vervolgtraject eruit zou kunnen zien. Buiten dit spreekuur krijg je een medewerker aan de lijn of een voicemailbericht om in te spreken. Hulpvragen kun je ook via het contactformulier op de website indienen.

Financiering

Het DMW Huizen wordt sinds maart 2021 gefinancierd door de Hervormde Gemeente Huizen. Inwoners van Huizen wordt gevraagd een eigen bijdrage te betalen van €25 per gesprek. Mensen uit de regio betalen het regiotarief, dit kunt u vinden op de website van Stichting Schuilplaats. Mocht u het betalen van de eigen bijdrage een probleem zijn, dan zoeken we samen naar een oplossing, dit mag geen belemmering zijn om u aan te melden.Indien je niet in staat bent om naar de gesprekslocatie te komen, kunnen wij bij je thuis komen. Hiervoor geldt dan een reiskostentarief van € 0.39 per gereden kilometer.

Locatie en Contact

Gesprekslocatie: Oranje Weeshuisstraat 5 in Huizen
Aanwezig in Huizen: Dinsdag
Voor meer info en aanmeldingen: www.stichtingschuilplaats.nl of 0318-547870.

Giften

Uw steun voor dit belangrijke werk is ook van harte welkom! U kunt een gift overmaken op: NL18 INGB 0001341400 van Stichting Schuilplaats o.v.v. 'Diaconaal Maatschappelijk Werk Huizen. Hiermee maakt u het mogelijk meer hulpverleningsinitiatieven ten uitvoer te brengen. Namens ons: hartelijk dank!

   

Hulpverlener Locatie Huizen: Henriëtte van der Linden