Hulpverlening

Hulpverlening

Soms heb je als mens een ander nodig om op terug te kunnen vallen. Vanuit onze gemeente zijn er banden met verschillende instanties die u kunnen helpen in verschillende situaties.

De Herberg

Aanspreekpunt Huizen:
Gravin Geertrude 15
1276 MN, Huizen

Wanneer u/jij voor een verblijf in De Herberg te Oosterbeek in aanmerking wil(t) komen, of informatie wenst, kan contact worden opgenomen met één van de hierna volgende telefoonnummers:

  • 035-5269003 
  • 035-5250132 
  • 035-5258824

Zie ook de website: www.izb.nl/herberg

Interkerkelijke Stichting Vrijwillige Terminale Zorg

"Wij willen er zijn". Steeds meer mensen kiezen ervoor de laatste levensfase thuis te zijn. Als voor u de zorg voor de zieke te zwaar wordt, kunt u de geschoolde vrijwilligers bellen die gedurende een aantal uren per dag kosteloos de zorg van u overnemen.

Telefoonnummer 06 155 12 990
Website: www.vptzgooi.nl