Amaris Voor Anker

Amaris Voor Anker

Amaris Voor Anker

 

Christelijke organisatie voor wonen, (thuis)zorg, welzijn
en mantelzorgondersteuning

Oranje Nassauplein 100
1272 KV Huizen
Telefoon 035-5256044
amarisonleesbaarvoorankeronleesbaarnl
www.amaris.nl

Zorg met aandacht
Amaris Voor Anker biedt al ruim 50 jaar zorg, begeleiding en huisvesting aan ouderen en beschikt over grote ervaring en vakkundigheid bij het leveren van thuiszorg op maat. Onze kracht ligt in het combineren van professionele zorg met persoonlijke betrokkenheid vanuit een christelijke grondslag
Ons aanbod
Wij bieden een ruim aanbod op het gebied van wonen, zorg en welzijn.
Ons woningaanbod is breed en biedt mogelijkheden voor verschillende ouderendoelgroepen. In samenhang met de zorgvrager gaan we op zoek naar het meest passende arrangement met als doel een verrijking te zijn voor de zorgvrager. De geboden zorg is belevingsgericht. Deze zorg wordt geboden zowel binnen de muren van het woonzorgcentrum als bij de cliënt aan huis. Verder bieden wij de cliënten uiteenlopende vormen van dienstverlening.

Wilt u meer informatie?
Voor meer informatie of een folder kunt u contact opnemen met onze relatiebeheerders, Wilma van Duijn en Jiska Gooijer, via telefoon 035-5256044
of e-mail relatiebeheervoorankeronleesbaaramarisonleesbaarnl.
Specifieke informatie over de verschillende vormen van hulp, zorg, welzijn, begeleiding en wonen, kunt u vinden in onze folders over o.a.: Huishoudelijke hulp, Thuisbegeleiding, Persoonsalarmering, Tijdelijke opname, Maatschappelijk Werk.

Voor Anker kent de volgende diensten en voorzieningen:
maaltijdverstrekking, dagverzorging, restaurant, tijdelijke opvang, winkel, intensieve thuiszorg, bibliotheek, particuliere zorg, kapsalon, pastorale zorg, verhuur ruimten, fysiotherapie, bankzitting, klussenbus, wasservice, internethoek.

"Voor Anker" omvat een zorgcentrum van 100 zorgplaatsen, 6 appartementen ten behoeve van tijdelijke opvang en een wooncentrum bestaande uit 150 woningen.

Het centrum is in de jaren 1994-1997 bijna totaal vernieuwd.

Pastoraal Werker/Geestelijk Verzorger:

Ds. J.H. van Daalen
Nijkerk
Opens window for sending emailjhvandaalenonleesbaarhervormdhuizenonleesbaarnl

De organisatie maakt deel uit van Amaris Zorggroep.
Voor meer informatie over Amaris Zorggroep
kijk op onze website www.amaris.nl