Diaconie allerlei

Diaconie allerlei

Turfcollecte

Lang geleden werden arme mensen van de gemeente daad werkelijk ondersteund door het verstrekken van turf voorafgaande aan een periode dat het weer kouder werd.

In onze tijd is dat in deze vorm niet meer nodig, toch is de naam gehandhaafd om ons hieraan te herinneren. Deze collecte echter blijft wel een collecte waarmee nog steeds directe ondersteuning aan onze naaste medemens in de gemeente verleend kan worden. Deze collecte vindt jaarlijks plaats in de vorm van een zakjescollecte aan het begin van het stookseizoen, zo eind oktober.

Kerstattenties

Traditiegetrouw vindt in de week voor de kerst de verspreiding van de kerstattenties plaats.

Deze kerst attentie wordt verstrekt aan de ouderen, alleenstaanden, zieken en gehandicapten in onze gemeente. De attentie zelf bestaat uit een kerstkaart, iets eetbaars en vaak ook een dagboekje. De commissie kerstattenties zorgt hier ieder jaar weer voor. De verspreiding wordt door alle diakenen uitgevoerd.