BruggerChill

BruggerChill

BruggerChill

BruggerChill is open jeugdwerk voor jongeren van klas 1 en 2 van de middelbare school. De invulling van de avond (zaterdagavond) varieert van open avonden tot georganiseerde activiteiten. Dit wisselt elkaar af.

Tijdens de open avonden vermaken de jongeren zichzelf met aanwezig spelmateriaal en is er een tweede gedeelte een overdenking.
Georganiseerd activiteiten zijn o.a. schaatsen, zwemmen, levend Cluedo.

Locatie kelder Zenderkerk.

 

Facebook: Opens external link in new windowBruggerChill