Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen binnen de Hervormde Gemeente

De Algemene Kerkenraad heeft twee vertrouwenspersonen benoemd voor de begeleiding en ondersteuning van vrouwen en mannen die met mogelijk (seksueel) misbruik binnen een pastorale of kerkelijke gezagsrelatie zijn geconfronteerd.

Ze helpen bij de beslissing wel of geen klacht in te dienen en staan hun cliënt tijdens een klachtenprocedure bij. 

Met de vertrouwenspersoon kan afgesproken worden of de begeleiding telefonisch zal plaatsvinden of dat er een afspraak gemaakt wordt voor een ontmoeting.

Wanneer de voorkeur uitgaat naar contact per e-mail, is ook dat mogelijk.

In de gesprekken krijgt de cliënt alle ruimte om zijn/haar verhaal te vertellen. De eerste taak van de vertrouwenspersoon is goed luisteren. De vertrouwenspersoon helpt de cliënt het verhaal te ordenen en naar antwoorden te zoeken.

Aan de begeleiding door een vertrouwenspersoon zijn geen kosten verbonden.

De vertrouwenspersonen betrachten de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij hetgeen hen bij de uitoefening van de functie ter ore komt.

De door de AK benoemde vertrouwenspersonen zijn:

Ds. B. den Butter
Jan van Brakelstraat 9
1271 WE  Huizen
Tel.: 06 126 047 86
E-mail: Opens window for sending emailbdenbutteronleesbaarhervormdhuizenonleesbaarnl

De positie van vrouwelijke vertrouwenspersoon is op dit moment vacant.